Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Detekce objektů s RGBd kamery
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem projektu otestovat možnosti detekce krychlí za použití senzoru Realsense D435, který poskytuje jak RGB data tak informaci o detekované vzdálenosti. Senzor bude instalován na UAV, který bude detekovat objekty za letu. Výsledkem projektu bude návrh softwarového vybavení pro analýzu dat ze senzoru.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík