Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Hybridizace dálkového senzoru na servomechanizmu se směrovým senzorem pro vzájemnou detekci bezpilotních helikoptér
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Viktor Walter
Vypsáno jako:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem projektu je navrhnout, implementovat a testovat nový subsystém pro vzájemně lokalizační systém UVDAR (http://mrs.felk.cvut.cz/uvdd1, http://mrs.felk.cvut.cz/uvdd2, http://mrs.felk.cvut.cz/directed-following-with-uvdd) pro využití v bezpilotních helikoptérách. Účelem tohoto subsystému je zvýšit dosavadní přesnost měření vzdálenosti cíle za využití bezkontaktního dálkoměru, který bude servomechanismem zaměřen k cíli detekovanému UVDARem. Součástí práce je i seznámení se se systémem ROS, používaným skupinou MRS.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík