Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Návrh terapeutické aplikace
Katedra: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Vedoucí:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:1) Seznamte se s terapeutickými aplikacemi pro řešení zejména úzkostých a depresivních obtíží
2) Navrhněte design a architekturu aplikace
3) Aplikaci naimplementujte a otestujte na 5 uživatelích
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík