Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Vylepšení aplikace pro chytré nemocniční lůžko
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:will be provided
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:K dispozici dostanete funkční aplikaci pro měření a zpracování dat z chytrého nemocničního lůžka. Vaším cílem bude ve spolupráci s vedoucím navrhnout vylepšení této aplikace ať už ve smyslu nových funkcionalit, lepšího vzhledu nebo vylepšení jiných kvalit. Cílem je vzbudit váš zájem a kreativitu. Semestrální projekt je úvodem do BP nebo DP, v rámci které budete řešit konkrétněji zadané téma. Projekt bude součástí spolupráce s firmou Linet. Reálné nemocniční lůžko je k dispozici.
Literatura:Our internal technical reports. Will be provided by the supervisor.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík