Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Metaheuristiky pro plánovací úlohy
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Miroslav Kulich
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Směrovací problémy jsou speciální kategorií plánování, kdy je úkolem nalézt cestu mezi některými či všemi místy z předem dané množiny, která minimalizuje určité kritérium. Pokud je jako kritérium uvažována délka cesty a mají se navštívit všechna místa, tak se jedná o známý Problém obchodního cestujícího. Řada směrovacích problémů však tak známá a dlouhodobě studovaná není a nebyly tak pro ně dosud nalezeny metody poskytující rychle uspokojivé řešení.
Metaheuristky jsou obecnou, typicky stochastickou metodou řešení těžkých problémů, které předepsaným způsobem "inteligentně" prohledávají prostor možných řešení. Cílem této práce bude pro vybraný směrovací problém navrhnout a realizovat metaheuristický algoritmus a jeho vlastnosti experimentálně ověřit.
Pro řešení nejsou nutné teoretické znalosti problematiky, během práce na problému si student vše potřebné nastuduje.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík