Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Segmentace pediatrických mozků u pacientů s kraniosynostózou
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Mgr. Jan Petr, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Semestrální projekt
Popis:Úkolem práce je otestovat existující metody pro segmentaci MRI obrazů mozků u zdravých dětí i u pacientů s kaniosystózou. Podrobnosti viz. anglická verze.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík