Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Navigace a lokalizace dronu s thermo kamerou
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Seznamte se algoritmy lokalizace a navigace robotů ve známém prostředí.
Upravte vybraný algoritmus pro navigaci dronů podle thermo kamery ve známém prostředí.
Alogitmus otestujte v simulačním prostředí i na reálné droně.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík