Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Lokalizace neznámého zdroje signálu bezpilotní helikoptérou s využitím minimalizace informační entropie
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Petr Štibinger
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Úkolem je navrhnout algoritmus, který na základě měření pomocí palubních senzorů helikoptéra umožní lokalizovat neznámý zdroj signálu. Zdrojem může být rádiový vysílač, radioaktivní materiál nebo požár. Úlohu je možné řešit s využitím jedné, či více kooperujících autonomních helikoptér. Prostředí, ve kterém se zdroj nachází, obsahuje překážky, kterým se letouny musí vyhýbat. Překážky rovněž ovlivňují šíření signálu, např. jeho sílu a schopnost být detekován. Cílem projektu není mapovat samotný signál, ale stavět nad prostředím mapu informační entropie. Taková mapa vyjadřuje, s jakou jistotou můžeme v dané oblasti hledaný zdroj signálu nalézt. Navrhněte modely senzoru a šíření signálu pro výpočet entropie. Dále navrhněte přístup pro navigaci drony v prostředí tak, aby se entropie postupně snižovala, a šance na přesnou lokalizaci zdroje tedy byla co nejvyšší.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík