Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Průzkum vertikálních prostor pomocí dronu v search and rescue misích
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Matěj Petrlík
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je vyvinout průzkumnou strategii, která umožní průzkum vertikálních prostor. Jedna z hlavních výhod dronů v search and rescue misích je schopnost létat v prostorách nedosažitelných pozemními roboty. Typická senzorická výbava dronu předpokládá horizontální lety a percepce ve vertikálním směru chybí. Nosnost dronu je omezená, takže je možné přidat pouze lehké senzory pro vertikální let. Úkolem je navrhnout průzkumnou strategii pro vertikální prostory, která efektivně využije omezeného zorného pole senzorů k zabránění kolizím s prostředím. Toto téma je motivované úspěšnou účastí naší skupiny na prestižní SubT DARPA soutěži (http://mrs.felk.cvut.cz/projects/darpa), která probíhá v USA.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík