Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Tvorba hraček a předmětů pro speciální použití
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Při různých typech rehabilitací (pohybové, zlomeniny, mentální, dovednostní, …) se využívá množství hraček a předmětů. Zde samozřejmě běžné hračky nejsou zcela dostatečné. V těchto případech by byly ideální hračky, které poskytují nějaké informace jak s nimi uživatel zachází (například detekce pohybu / tlaku) a tím lze hodnotit zlepšující se stav uživatele. Rovněž je ideální, aby hračky / předměty byly dostatečně interaktivní a dokázali uživateli často i napovědět jakou činnost by s nimi měl vykonat.

Příklady mohou být následující:
- plyšoví zvíře (uvnitř vlastní HW nebo běžný mobilní telefon) detekující jemnost / přesnost pohybu, třes, … Vydávající vhodné zvuky při nepřiměřené manipulaci (rychlost, pád, ...).
- Větší kostka s obrázky, zadávající povely "otoč mě ..." a rovněž kontrolující svůj stav.
- Hrníček obsahující detekci pohybu a dbající na klidný stav při svém přenosu a hlavě položení.
- (další podle dohody a vlastních nápadů)

Petr Novák, CIIRC, novakpe@cvut.cz / petr.novak.3@cvut.cz
Literatura:Požadavky a výstupy obdobných projektů získaných z článků této problematiky
Realizace obdobných projektů nalezených na WWW
Návody na použité technologie (.NET C#, ARM C/C++)
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík