Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Jednoduchý skeleton pro podporu rehabilitace a pohybu horní končetiny
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:V současné době je například mnoho úrazů horních končetin, případně omezení jejich pohybu z jiných důvodů jako jsou například mozkové příchody. Ve všech těchto případech je nutná nejen vhodná rehabilitace, ale často i mechanická podpora pohybu.
- Zmapujte jednoduché skeletony vhodné nejen jako pomůcka pro rehabilitaci, ale rovněž i pro podporu pohybu.
- Sestavte přehled těchto existujících řešení se zaměřením hlavně na cenu (dostupnost) a možnosti i pro domácí použití.
- Navrhněte vlastní řešení vycházející z dříve zmapovaných.
- Podrobně popište / zdůvodněte jednotlivé kroky vlastního návrhu v porovnání s již existujícími.

Petr Novák, CIIRC, novakpe@cvut.cz / petr.novak.3@cvut.cz
Literatura:ožadavky a výstupy obdobných projektů získaných z článků této problematiky
Realizace obdobných projektů nalezených na WWW
Návody na použité technologie (.NET C#, ARM C/C++)
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík