Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Metody sémantického a prostorového porovnávání v obraze
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Viktor Kozák
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Využití metod sémantického a prostorového porovnávání vyších vrstev CNN sítí umožňuje zvýšit robustnost současných metod pro sémantické zpracování obrazu a získání aditivních informací oproti běžným metodám. Student bude pracovat s připraveným frameworkem pro klasifikaci a porovnávání obrazů. Jeho úkolem bude prozkoumat možnosti využití pokročilých metod prostorového porovnávání CNN, navrhnout a implementovat metody pro získání aditivních informací z obrazu a otestovat tyto metody na vlastních, nebo veřejných datasetech. Implementované metody mohou být otestovány na reálných robotických systémech, se zaměřením na vizuální lokalizaci mobilního robotu, či na detekci a lokalizaci objektů v prostoru.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík