Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Manipulace robotickým chapadlem využívajícím taktilní informaci
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem semestrálního projektu je získat zkušenosti s robotickou manipulací pomocí chapadla vybaveného hmatovými senzory. Poměrně pokročilé chapadlo (Robotiq Three Finger Adaptive Gripper, 3FG v pokračování) rozšířené o hmatové senzory TakkTile (šest na každém prstu a osmnáct v dlani) je k dispozici v laboratoři vedoucího práce. Student připojí chapadlo k průmyslovému silově poddajnému manipulátoru a pro jeho ovládání použije ROS. Experimentální část by měla demonstrovat jednoduchý úkol manipulační úlohu "kolík do díry". Práce by měla být dobře zdokumentována, protože bude pravděpodobně vstupním bodem pro další studenty / výzkumné pracovníky nebo stejného studenta v rámci projektu jeho bakalářské práce.
Literatura:1. R.M. Murray, Z. Li., S.S. Sastry: A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation, CRC Press, 1994. 456 p

2. M.T. Mason: Towards Robotic Manipulation. Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, Vol. 1, 2018, 28 p.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík