Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace (motorická úloha)
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Mgr. Tomáš Sieger, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Hluboká mozková stimulace představuje moderní léčbu nejen Parkinsonovy nemoci v situacích, kdy klasická medikační léčba nepřináší kýžený efekt. V rámci operací, během nichž jsou zaváděny do mozku bdělých pacientů stimulační elektrody, jsou získávány i cenné elektrofyziologické záznamy, z nichž je možno studovat chování hlubokých struktur lidského mozku řešícího určité úlohy.
Cílem práce je hledat v záznamem aktivity neuronálních populací (tzv. local field potentials) stopy po plánování, provádění, nebo řízení motorické odpovědi – stisku tlačítka na určitý podnět.
Od studenta(ky) se předpokládá chuť učit se (trochu medicínského pozadí, specifické metody zpracování signálů), objevovat (jedná se o téma na samé hranici současného poznání lidského mozku) a vlastní invence (kreativní, avšak zodpovědný přístup k řešení problému, kritické použití existujících metod a nástrojů nebo návrh vlastních).
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík