Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Třídění výrobků v průmyslu podle vzhledových vad
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:V průmyslu je třeba třídit výrobky na shodné/neshodné na základě jejich vzhledu. Teorie klasifikace se často zabývá tříděním do výrazně oddělených skupin (např. jablka/hrušky). Neshodné výrobky jsou ale často součástí jednoho rozdělení, jen jejich odlišnost přesáhla určitou mez, za kterou je již není možné považovat za shodné (technický termín pro dobré výrobky).
Příkladem mohou být betonové bloky používané pro dláždění (viz obrázek).
betonové bloky na výrobní lince
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík