Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Autonomní dron Ryze Tello
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Firma DJI společně s firmou Intel vyvinula unikátní dron Ryze Tello, který je připraven pro ovládání z počítače přes wifi připojení. Cílem práce je vyvořit systém, který na základě informací z kamery a výškoměrů bude schopen orientovat se v uzavřeném prostředí a vykonávat předdefinované trajektorie.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík