Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Skupina autonomních dronů Ryze Tello
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Dron Ryze Tello lze ovládat z počítače přes wifi připojení. V novém SDK lze nastavit připojení dronu Tello na známý AP a díku tomu je jednoduché ovládat více dronů současně. Cílem práce je oživit skupinu dronů Ryze Tello a s využitím výsledků jiných prací implementovat skupinové chování dronů.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík