Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Zpracování dat bipolárních pacientů
Katedra: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Vedoucí:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Please see english description.
Literatura:[1] Jones SH, Hare DJ, Evershed K.,Actigraphic assessment of circadian activity and sleep patterns in bipolar disorder, Bipolar Disord. 2005 Apr,7(2):176-86. Scarna A, Seml
[2] Michael Bauer, Paul Grof, Temporal relation between sleep and mood in patients with bipolar disorder, Bipolar Disorders 2006: 8: 160–167
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík