Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Bezkolizní navigace helikoptéry
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Jan Chudoba
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Navrhněte a implementujte řídicí systém robotické helikoptéry tak, aby neumožnil pohyb vedoucí ke kolizi helikoptéry s překážkami v jejím okolí při letu do zadaného cíle. Pro zmapování okolí bude třeba zvolit vhodný senzorický systém.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík