Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Bezkolizní systém pro robotickou helikopteru
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Jan Chudoba
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Úkolem bude modifikovat řídicího systému robotické helikoptéry poskytnuté pracovištěm vedoucího tak, aby neumožnil pohyb vedoucí ke kolizi helikoptéry s překážkami v jejím okolí. Pro zmapování okolí bude třeba zvolit vhodný senzorický systém.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík