Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Robotické třídění objektu na základě jazykové instrukce
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Michal Vavrečka
Vypsáno jako:Diplomová práce, Semestrální projekt
Popis:Tvorba robotického systému, který dokáže roztřídit objekty podle zadání uživatelem. Systém sestává z robotického ramene KUKA a tříprstého grippery Takktile. Systém pomocí vizuálního modulu rozpozná vlastnosti předmětu v zorném poli. Následně se naučí pojmenovávát objekty a vlastosti pomocí storjového učení. Během testování je schopen pomocí instrukce (např. vezmi všechny červené krychle) identifikovat objekty v prostředí, uchopit je a přemístít na zadané místo.
Literatura:Andreas, J., Rohrbach, M., Darrell, T., & Klein, D. (2016). Neural module networks. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 39-48).
Antol, S., Agrawal, A., Lu, J., Mitchell, M., Batra, D., Lawrence Zitnick, C., & Parikh, D. (2015). Vqa: Visual question answering. In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (pp. 2425-2433).
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík