Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Detekce mikroskopických hub v klinickém materiálu
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Vojtěch Franc, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Závažné infekce vláknitými houbami a kvasinkami jsou velmi vzácné, ale velmi závažné, proto se u pacientů s rizikovými faktory pro jejich vznik provádí pravidelný sceening klinického materiálu. Pro detekci vláknitých hub a kvasinek je vhodná metoda fluorescenční mikroskopie. V současné době, vyhodnocuje obraz získaný mikroskopem vyškolený specialista. Cílem projektu je prozkoumat možnost využití neuronových sítí, který by lidského odborníka nahradil a nebo výrazně ulehčil jeho práci.
Literatura:- Blaine et al. Detection of Intestinal Protozoa in Tricrome-Stained
Stool Specimens by Use of a Deep Convolutional Networks. Journal of Clinical Microbiology. 2020.

- Smith et al. Automated Interpretation of Blood Culture Gram Stains by Use of a Deep Convolutional Neural Networks. Journal of Clinical Microbiology. 2018.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík