Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Využití levných IoT zařízení současně od různých výrobců k ovládání okolí pro lidi s omezenou schopností pohybu
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Lidi s omezenou schopností pohybu využívají nejčastěji levná zařízení pro IoT a pro řízení (chytré) domácnosti (hlavně z důvodu ceny) pro zapínání a ovládání mnoha různých domácích spotřebičů. Největší překážou je však nekompatibilita těchto výrobců a složitost ovládacích aplikací často velmi nevhodných pro tento typ cílových uživatelů.
Literatura:WWW stránky nalezených / obdobných projektů, manuály a další relevantní informace
Noviello Carmine, Mastering STM32, LeanPub, 2017
Price Mark, C# 8.0 and .NET Core 3.0 - Modern Cross-Platform Development, Packt, 2019
(další potřebné materiály poskytne vedoucí práce)
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík