Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Vizuální 3D mapování terénu robotickou helikoptérou
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Jan Chudoba
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je implementace metody pro 3D mapování terénu robotickou helikoptérou metodou "Stereo from motion", kdy se vzdálenost mapovaného terénu měří na základě porovnání dvou obrázků pořízených z různých míst.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík