Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Paprsková simulace X-Ray optických systémů pro kosmické mise
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Ing. Tomáš Báča
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Návrh dalekohledů pro světelný obor X-Ray se v mnohém liší od návrhu pro viditelné světlo. Optické elementy pro X-Ray pracují na principu odrazu světla. Optika je komplexní uskupení rovných či zakřivených zrcadel, které odrážejí fotony na fokální rovinu símače. Vývoj reálných objektivů, třeba takových jako je nyní testován na satelitu VZLUSAT-1, se ovšem neobejde bez simulací. Cílem této práce bude vývoj software pro raytracing optických systémů, jakým jsou např. objektiv typu LobsterEye či Wolter. Simulace bude obsahovat nejen samotný optický systém (jak tomu bývá u dostupných řešení), ale poskytne možnost simulovat i mechanické díly uložení optiky v těle satelitu.
Požadavky: Lineární algebra, Programování v Python/C++, Fyzika
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík