Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Řízení malé helikoptéry pod přesným polohovacím systémem
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Jan Chudoba
Vypsáno jako:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem této práce je implementovat řízení pro malou robotickou helikoptéru lokalizovanou přesným lokalizačním systémem. Výsledkem by měla být helikoptéra schopná samostatně vzlétnout, přistát a létat po jednoduchých předdefinovaných trajektoriích. Lokalizační systém umožní soustředit se plně na problém řízení, bez nutnosti zpracování senzorických dat a explocitního určování polohy helikoptéry. Pro řešení práce jsou vhodné zkušenosti s řízením dynamických systémů.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík