Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Vzajemná lokalizace robotických helikoptér
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Jan Chudoba
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je vytvoření řídicího systému pro udržování formace malých robotických helikoptér schopných měřit vzájemnou vzdálenost. Součástí práce ověření vlastností existujícího systému pro měření vzdálenosti na rádiovém principu.
Hlavním výstupem práce bude rozšíření kódu pro řízení helikoptér o moduly pro udržení formace.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík