Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Deep learning for skin cancer classification
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Given a skin patch, (i) segment a lesion and (ii) determine, whether it is benign or malignant.
Several network architectures should be tried and the performance compared with a standard ABCD method. An additional task is to (iii) create a mobile phone or client/server application for the detection.
Literatura:Esteva et al.: Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks, Nature, 2017
Fosu et al.: Mobile melanoma detection application for Android smart phones, NEBEC 2015
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík