Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Buddy app pro odvykání kouření
Katedra: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Vedoucí:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Během odvykání kouření je přínosné mít někoho, kdo na pacienta dohlíží
a podporuje ho. Cílem práce je implementace aplikace pro mobilní
zařízení určené pro podporovatele odvykajícího kuřáka. Aplikace
bude uživateli poskytovat přínosné rady a informace týkající se
průběhu odvykání pacienta.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík