Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Automatická detekce EEG artefaktů při dlouhodobém monitorování
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Popis:Navrhněte a realizujte vhodnou metodu pro efektivní detekci EEG artefaktů v dlouhodobých EEG záznamech. Metodika by měla být schopná detekovat oční, pohybové i svalové artefakty. Možné postupy: digitální filtrace, korelace se šablonou, neuronové sítě.
Literatura:dodá vedoucí práce
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík