Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Generování syntetických mikroskopických obrázků pomocí GAN
Katedra: Algoritmy pro biomedicínské zobrazování
Vedoucí:prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce, Semestrální projekt
Popis:Úkolem je implementovat metodu pro generování syntetických histologických obrazů za poIsola, P., Zhu, J., Zhou, T., Efros, A.A.: Image-to-image translation with conditional adversarial networks. In: CVPR. pp. 5967–5976 (July 2017)
užití neuronových sítí typu "conditional GAN". Existující obrazy použijte jako trénovací data. Sepište přehled existujících metod, vyberte vhodnou metodu pro danou aplikaci, implementujte ji a otestujte.
Literatura:Isola, P., Zhu, J., Zhou, T., Efros, A.A.: Image-to-image translation with conditional adversarial networks. In: CVPR. pp. 5967–5976 (July 2017)
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík