Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Návrh a testování kamerového systému pro autonomní studentskou formuli
Katedra: Skupina vizuálního rozpoznávání
Vedoucí:Ing. Jan Čech, Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce, Semestrální projekt
Popis:- Proveďte rešerši a vyberte možné kamery pro autonomní studentskou formuli.
- Navrhněte a proveďte experimenty, ve kterých vyhodnotíte vlastnosti kamer a posoudíte jejich vhodnost pro autonomní studentskou formuli.
- Kamery připojte do embedded počítače (např. NVIDIA Jetson) a implementujte sběr dat, tak aby kamery mely minimální latenci a snímání probíhalo synchronně s minimálním vzájemným časovým posuvem.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík