Knihovna - Katedra kybernetiky
[Library - Department of Cybernetics]

Stručný seznam položek knihovny katedry než bude vytvořena / naplněna verze s databází.
Zde lze zjistit jaké položky knihovna obsahuje, zda jsou umístěny v budově E (Katedra a GL) nebo v budově G (CMP).
Záznamy v knihovně mohou stále obsahovat chyby, ale postupně se snad vše srovná a vloží do databáze.

[A short list of library items in the department before the database version is created / filled.]
[Here you can find out what items the library contains, whether they are located in in the building E (Department and GL) or in the building G (CMP).]
[Library records may still contain errors, but they may be compared and inserted in the database.]

Poznámky:
Knihovna obsahuje čtyři části: 'GL' (Gersner Laboratory), 'CMP' (Center for Machine Perception), 'Katedra', 'Ostatní'.
Části bez označení (BP/DP/...) jsou umístěny v budově E. Části označené GL a Katedra jsou v budově E, ale části označené CMP jsou v budově G.

[Notes:]
[The library contains four parts: 'GL' (Gersner Laboratory), 'CMP' (Center for Machine Perception), 'Department', 'Other(s)'].
[Unmarked parts (BP/DP/...) are placed in building E. The parts labeled GL and Department are in building E, but the parts marked by CMP are in in building G.]
[Czech word 'Zapůjčeno' means 'availability' and Czech word 'volná' means 'free/available'.]


['Written reports' and 'Ph.D. Thesis Proposals'].


[Bachelor a Diploma Thesis (older no split)]


[Bachelor Thesis (newly split)]


[Diploma Thesis (newly split)]


[Doctoral Thesis]


[Magazines - 'GL' (building 'E')]


[Magazines - 'CMP' (building 'G')]


[Magazines - 'Department' (building 'E')]


[Library - 'GL' (building 'E')]


[Library - 'CMP' (building 'G')]


[Library - Department (building 'E')]

Poznámky:
1) Dostupnost / volnost položek umístěných v 'GL' a 'Katedra' (budova E) lze zjistit přímo z těchto informací.
2) Všechny položky umístěné v 'CMP' jsou zde označeny jako 'volná', protože jde pouze o informaci o umístění (budova G) nikoli o skutečné dostupnosti. Na skutečnost dostupnost / volnost je nutno se informovat v CMP.
3) Pouze položky obsahující 'CMP' jsou umsítěny v budově 'G', vše ostatní je umístěno v budově 'E'.

[Notes:]
1) The availability / freedom of items placed in 'GL' and 'Department' (building E) can be found directly from this information.
2) All items in 'CMP' are marked as 'free'. They are only located in building G. The availability / freedom can provide Hana Pokorna (from CMP).
3) Simply: Only items marked as 'CMP' are located in building 'G'. Others are located in the 'E' building.