Opportunities

Bachelor/Master thesis topics
DP,BP Human Face Synthesis V. Franc 12.10.2018
DP Deep spatio-temporal models for detecting changes of land cover use. B. Flach 16.05.2018
DP,BP,PTO Automated Face Swaping V. Franc 09.02.2018
DP,PTO Learning CNNs from Weakly annotated facial images V. Franc 09.02.2018
DP,BP,PMI,PRO Aproximační algoritmy pro úlohy řešitelné dynamickým programováním D. Průša 22.12.2017
DP Novel activation functions for Deep Neural Networks accounting for per-example variance O. Shekhovtsov, B. Flach 02.08.2017
DP,BP Algorithm to generate operations in many-valued logic M. Petrík, 04.03.2016
DP,BP Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice M. Petrík, 04.03.2016
DP Algebraické a analytické vlastnosti kvantových a fuzzy logik M. Navara 22.09.2008
BP Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí M. Navara 22.09.2008
PMI Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí M. Navara 22.09.2008
BP Archiv fuzzy logických operací M. Navara 22.09.2008
Automatické dokazování vět ve fuzzy logice M. Navara 22.09.2008
PMI Editor funkcí M. Navara 22.09.2008
PMI Knihovna fuzzy konjunkcí M. Navara 22.09.2008
DP Neexistence skrytých proměnných v kvantové fyzice M. Navara 22.09.2008
DP Pravděpodobnost na kvantových strukturách M. Navara 22.09.2008
DP Principy fuzzy řízení M. Navara 22.09.2008
PMI Rychlost konvergence učení klasifikátorů založených na SVM M. Navara 22.09.2008
BP Statistické metody rozpoznávání M. Navara 22.09.2008
PMI Webovská prezentace fuzzy klopného obvodu M. Navara 22.09.2008
Responsible person: ML Group Editor