Opportunities

Bachelor/Master thesis topics
DP Algebraické a analytické vlastnosti kvantových a fuzzy logik M. Navara 16.05.2019
BP Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí M. Navara 16.05.2019
PMI Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí M. Navara 16.05.2019
BP Archiv fuzzy logických operací M. Navara 16.05.2019
PMI Knihovna fuzzy konjunkcí M. Navara 16.05.2019
DP Neexistence skrytých proměnných v kvantové fyzice M. Navara 16.05.2019
DP,BP,PMI Paradoxy v teorii pravděpodobnosti M. Navara 16.05.2019
DP Pravděpodobnost na kvantových strukturách M. Navara 16.05.2019
DP Principy fuzzy řízení M. Navara 16.05.2019
BP Statistické metody rozpoznávání M. Navara 16.05.2019
BP,PMI,PRO Automatické vyhodnocování jednoduchých slovních úloh D. Průša 02.05.2019
DP Optimalizační metody pro zpracování digitálního obrazu D. Průša 02.05.2019
PTO Smart survey kiosk V. Franc 14.02.2019
DP,BP 3D Face recognition V. Franc 04.02.2019
DP,BP Human Face Synthesis V. Franc 12.10.2018
DP,BP,PTO Automated Face Swaping V. Franc 09.02.2018
DP,PTO Learning CNNs from Weakly annotated facial images V. Franc 09.02.2018
DP,BP Algorithm to generate operations in many-valued logic M. Petrík, 04.03.2016
DP,BP Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice M. Petrík, 04.03.2016
Responsible person: ML Group Editor