Opportunities

Bachelor/Master thesis topics
DP,SP Algebraické a analytické vlastnosti kvantových a fuzzy logik Navara Mirko
BP,SP Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí Navara Mirko
DP,BP,SP Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí Navara Mirko
BP,SP Archiv fuzzy logických operací Navara Mirko
BP,SP Automatické vyhodnocování jednoduchých slovních úloh Průša Daniel
DP,SP Databaze pro odhad věku z videa Franc Vojtěch
DP,BP,SP Detekce a rozpoznávání matematických rovnic s použitím neuronových sítí Průša Daniel
BP,SP Grafový simplexový algoritmus pro minimalizaci diskrétní energie Průša Daniel
DP,BP,SP Knihovna fuzzy konjunkcí Navara Mirko
DP,BP,SP Kouzelné zrcadlo Franc Vojtěch
DP,SP Metriky hodnotící predikci trajektorie vozidla Franc Vojtěch
DP,SP Neexistence skrytých proměnných v kvantové fyzice Navara Mirko
DP,BP,SP Odhad demografických informací z videa Franc Vojtěch
DP,BP,SP Paradoxy v teorii pravděpodobnosti Navara Mirko
DP,SP Pravděpodobnost na kvantových strukturách Navara Mirko
DP,SP Principy fuzzy řízení Navara Mirko
BP,SP Statistické metody rozpoznávání Navara Mirko
DP,BP,SP Statistické odhady finančních modelů Navara Mirko
DP,BP,SP Učení konvolučních sítí z částečně anotovaných obrázků tváří Franc Vojtěch
DP,BP,SP Učení odhadování věku z částečně anotovaných obrázků Franc Vojtěch
BP,SP Verifikace tváří s odhadem míry jistoty Franc Vojtěch
DP,BP,SP Web aplikace pro online predikční hry Franc Vojtěch
DP,BP,SP Wikipeople Franc Vojtěch
Responsible person: ML Group Editor