Katedra kybernetiky presents Státní doktorské zkoušky/State doctoral exams

On 2020-05-19 - 2020-05-19 09:00:00 at E112, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorské zkoušky pro doktorský studijní obor Umělá inteligence
a biokybernetika se uskuteční dne 19. 5. 2020 od 9:00 hodin v místnosti č.
KN:E-112, Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní formou.
V souladu s Příkazem rektora ČVUT č. 9/2020 se zkouška koná s fyzickým
vyloučením veřejnosti; tato účast veřejnosti, resp. veřejná kontrola,
je nahrazena záznamem z průběhu zkoušky, který bude archivován po dobu 5
let.


State Doctoral Exams of Study Branch Artificial Intelligence and Biocybernetics
will take place on May 19, 2020 at 9 a.m., room KN:E-112, Karlovo nám. 13,
Praha 2, in the semi-contact form.
In accordance with the CTU Rector's Order No. 9/2020, the examination is
performed in advance with the physical exclusion of the public; this public
participation, resp. public inspection, a record of the course of the test must
be recorded and archived for 5 years.
Responsible person: Petr Pošík