Courses taught in previous years

Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000

Fall 2002

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Lecturer Labs
E33KUI  Cybernetics and Artificial Intelligence Pechoucek M.  
E33ROB  Robotics Smutný V. Laboratory guide 
E383ZS  Signal and Image Processing Hlaváč V. Labs 
33BP  Bakalářský projekt Matouąek K., Mikąovský P.  
33KUI  Kybernetika a umělá inteligence Mařík V., Štěpánková O.  
33OSA  Operační systémy a jejich aplikace Lažanský J.  
33ROB  Robotika Smutný V. návod na cvičení 
33SP  Semestrální projekt  
33ZAF  Základy anatomie a fyziologie člověka Grim M., Trojan S.  
383ZS  Zpracování signálů a obrazů (obrazová část) Hlaváč V. Cviceni 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Lecturer Labs
E33DZO  Digital Image Processing Matas J.  
E33MEP  Programming Methodologies Vlcek T.  
33DP  Diplomová práce  
33DS  Diplomový seminář  
33DZO  Digitální zpracování obrazu Matas J. Cvicení 
33IRO  Inteligentní robotika Pajdla T.  
33LI  Lékařská informatika Nahodil P.  
33MEP  Metodiky programování Vlček T.  
33PPV  Počítačová podpora výroby Vlček T.  
33RPZ  Rozpoznávání Matas J. Cviceni 
33SEM  Semestrální práce  
33SI  Systémová integrace Lhotská L.  
33SPR  Systémy pro podporu rozhodování Kouba Z. Labs 
33UI1  Umělá inteligence 1 Stěpánková O.  
33ZBD  Zpracování biologických dat Eck V., Janků L. Labs 
33ZBK  Základy biokybernetiky Eck V., Lhotská L. Labs 
PGS courses
ID Name Lecturer Labs
P33BID  Bionika Eck V.  
P33DID  Distribuovaná umělá inteligence Lhotská L.  
P33ECD  Evoluční výpočetní techniky Lažanský J.  
P33IMD  Informatika v klinické medicíně Svačina ©.  
P33MAD  Matematická analýza Dempster-Shaferovy teorie Kramosil I.  
P33MKD  Matematika pro kybernetiku Pták P.  
P33MOL  Modální logika pro distribuované systémy ©těpánková O.  
P33MZT  Management znalostních a informacních technologií Drazan P.,Marík V.  
P33OPD  Odolnost proti poruchám a diagnostika v multi-modulárních systémech I Mashkov V.  
P33PUD  Vybrané partie UI Štěpánková O.  
P33SCD  Systémy člověk-stroj Starý I.  
P33SDD  Systémy diskrétních událostí Přeučil L.  
P33UID  Umělá inteligence Mařík V.  
P33ZVD  Základy počítačového vidění Hlaváč V. Pajdla T. 
External courses
ID Name Lecturer Labs
PRG001  Počítačové vidění a inteligentní robotika (pro MFF UK) Hlaváč V.  
Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000
Responsible person: Petr Pošík