Courses taught in previous years

Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000

Fall 2007

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
X33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství2+2KZ4 Lhotská L.Cvičení 
X33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2+2 KZ 4 Pěchouček M., Železný F., Mařík V.Web (nutná registrace) 
X33OSA Operační systémy a jejich aplikace 2+2 Z,ZK 5 Lažanský J. 
X33PTE Programovací techniky 2+2 Z,ZK 4 Vlček T. 
X33RIP Řízení projektů 1+2 Z 3 Král L.cviceni 
XE33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence 2+2 KZ 4 Železný F., Pěchouček M.Web (registration required) 
XE33OSA Operating Systems and Their Application 2+2 Z,ZK 5 Lažanský J. 
XE33RIP Project Management 1+2 Z 3 Král L. 
XE33ROB Robotics 2+2 Z,ZK 4 Smutný V.labs 
Y33MSS Matematika spojitého světa 3+1 Z,ZK 4 Navara M. 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
33DZO Digitální zpracování obrazu 2+2 Z,ZK 4 Kybic, MatasCvičení 
33IRO Inteligentní robotika 2+2 Z,ZK 4 Pajdla T.Labs 
33PPV Počítačová podpora výroby 2+2 Z,ZK 4 Vokřínek J.Labs 
33SI Systémová integrace 2+2 Z,ZK 4 Lhotská L., Mařík R.Labs 
X338SKL Spolehlivost a konstrukce lékařských systémů 2+2 Z,ZK 4 Přeučil L.cviceni 
X33DSP Databáze, sítě a techniky programování 2+2 Z,ZK 4 Volf P., Vlček T., Kouba Z. 
X33FZG Fyziologie 2+1 Z,ZK 3  
X33IRO Inteligentní robotika 2+2 Z,ZK 5 Pajdla T.Labs 
X33KSY Kognitivní systémy 2+1 KZ 3 Lhotská L. 
X33LEE Lékařská etika 2+0 KZ 2 Slámečka V. 
X33NRP Návrh a řízení projektu, technická komunikace2+2KZ4 Šára R., Matoušek K.Labs 
X33PMI Projekt individuální 0+4 Z 5  
X33PPM Počítačové právo pro manažery 3+1 Z,ZK 4 Smejkal, V. 
X33PPV Počítačová podpora výroby 2+2 Z,ZK 4 Vokřínek J.Labs 
X33PVR Počítačové vidění a virtuální realita 2+2 Z,ZK 4 Hlaváč V.Cvičení 
X33RZO Rozpoznávání 2+2 Z,ZK 5 Matas J.Labs 
X33SCP Softcomputing 2+2 KZ 4 Pošík P. 
X33SDU Systémy diskrétních událostí 2+2 Z,ZK 4 Přeučil L.Labs 
X33SPR Systémy pro podporu rozhodování 2+2 Z,ZK 5 Kouba Z.cviceni 
X33SWI Softwarové inženýrství 2+2 Z,ZK 4 Vlček T. 
X33UI1 Umělá inteligence 1 2+2 Z,ZK 4 Stepankova O. 
X33ZDV Znalosti - dobývání a využívání 2+2 Z,ZK 4 Železný F. 
X33ZPP Základy první pomoci 0+2 Z 2 Tyll, T.Seminare 
X33ZS1 Zobrazovací systémy v lékařství I 2+2 Z,ZK 5 Kybic J.Cviceni 
XE33PMI Individual Project 0+4 Z 5  
XE33PVR Computer Vision and Virtual Reality 2+2 Z,ZK 4 Svoboda T.Labs 
XE33SCP Softcomputing 2+2 KZ 4 Pošík P. 
XE33SPR Decision Support Systems 2+2 Z,ZK 5 Kouba Z. 
XE33UI1 Artificial Intelligence 1 2+2 Z,ZK 4 Štěpánková O. 
PGS courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XEP33RID   
XEP33VKR Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision 0+3 ZK 4 Doubek P., Navara M. 
XP33BID Bionika 2+2 ZK 4 Eck V. 
XP33DID Distribuovaná umělá inteligence 2+1 ZK 4 Lhotská L. 
XP33ECD Evoluční výpočetní techniky 2+1 ZK 4 Lažanský J. 
XP33IMD Informatika v klinické medicíně 2+0 ZK 4 Svačina, Š 
XP33KHD Základy koaličních her 2+1 ZK 4 Mareš, M. 
XP33MKD Matematika pro kybernetiku 2+2 ZK 4 Pták P. 
XP33MOL Modální logika pro distribuované systémy 2+0 ZK 4 Štěpánková O. 
XP33PUD Vybrané partie UI 2+2 ZK 4 Štěpánková O. 
XP33SCD Systémy člověk-stroj 2+1 ZK 4 Starý I. 
XP33SDD Systémy diskrétních událostí 2+2 ZK 4 Přeučil L. 
XP33UID Umělá inteligence 2+1 ZK 4 Mařík V. 
XP33ZVD Základy počítačového vidění 2+2 ZK 4 Hlaváč V.Exercises 
External courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
PGR001 Počítačové vidění a inteligentní robotika (na MFF UK)2+0zk Hlaváč V., Mařík R.Bez cvičení 
XD338SKL Spolehlivost a konstrukce lékařských systémů14+4Z,ZK4 Holub J., Přeučil L. 
XD33NRP Návrh a řízení projektu, technická komunikace14+4KZ4 Šára R., Matoušek K. 
Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000
Responsible person: Petr Pošík