Courses taught in previous years

Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000

Fall 2010

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
A4B33OPT Optimalizace4p+2cZ,ZK6 Werner T.Cvičení 
A4B33OSS Operační systémy a sítě2p+2cZ,ZK6 Lažanský J.Cvičení 
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení2p+2cZ,ZK6 Matas J.Cviceni 
A4B33SI Softwarové inženýrství2p+2cZ,ZK6 Vlček T.Cvičení 
A4B99RPH Řešení problémů a hry1p+3cKZ6 Svoboda T. 
AE3B33ROB Robotics2p+2cZ,ZK6 Smutný V.laboratory 
AE4B33OSS Operating systems and networks2p+2cZ,ZK6 Lažanský J. 
AE4B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning2p+2cZ,ZK6 Matas J.Labs 
X33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství2+2KZ4 Lhotská L.Cvičení 
X33EJA Enterprise Java2p+2cZ,ZK6 Kouba Z. 
X33OSA Operační systémy a jejich aplikace2+2Z,ZK5 Lažanský J.Cvičení 
X33PTE Programovací techniky2+2Z,ZK4 Vlček T.Cvičení 
X33RIP Řízení projektů1+2Z3 Kouba Z. 
Y33AUI Aplikace umělé inteligence2+2Z,ZK4 Pěchouček M. 
Y33TSW Testování a kvalita software2+2Z,ZK4 Mařík R. 
Y33ZSY Znalostní systémy2+2Z,ZK4 Matoušek K. 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy2p+2cZ,ZK6 Kubalík J. 
A0M33PAR Praktická robotika1p+3cKZ4 Přeučil L.Cvičení 
A3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika2p+2cZ,ZK6 Přeučil L., Kulich M. 
A3M33PRO Pokročilá robotika2p+2cZ,ZK6 Pajdla T. 
A4M33AOS Architektury orientované na služby2p+2cZ,ZK6 Matoušek K. 
A4M33BIS Bezpečnost informací a systémů2p+2cZ,ZK6 Rehák M. 
A4M33CPM Corporate performance management0+2KZ3 Vlček T. 
A4M33DZO Digitální obraz2p+2cZ,ZK6 Hlaváč V., Drbohlav O.Cviceni 
A4M33MAS Multi-agentní systémy2p+2cZ,ZK6 Pěchouček M.Cvičení 
A4M33NMS Návrh a modelování softwarových systémů2p+2cZ,ZK6 Kouba Z. 
A4M33PAL Pokročilá algoritmizace2p+2cZ,ZK6 Matas J.Cvičení 
A4M33RPR Řízení projektů1p+1cKZ3 Vlček T.Cvičení 
A4M33RZN Pokročilé metody reprezentace znalostí2p+2cZ,ZK6 Kléma J.Výukové materiály 
A4M33SAD Strojové učení a analýza dat2p+2cZ,ZK6 Kléma, ŽeleznýVýukové materiály 
A4M33SEP Softwarové inženýrství pro praxi2p+2cZ,ZK6 Vlček T.Cvičení 
A4M33TDV 3D počítačové vidění2p+2cZ,ZK6 Šára R. 
A4M33TVS Testování a verifikace software2p+2cZ,ZK6 Mařík R. 
A4M33UAS Úvod do administrace a diagnostiky Solarisových systémů1p+1cKZ3 Lažanský J.Cvičení 
A4M33VIA Vývoj internetových aplikací1p+1cZ3 Jan ŠedivýCvičení 
AE4M33GMM Graphical Markov Models2+1+1ZK6 Flach B. 
X338SKL Spolehlivost a konstrukce lékařských systémů2+2Z,ZK4 Přeučil L.Cvičení 
X33DSP Databáze, sítě a techniky programování2+2Z,ZK4 Vlček T.Cvičení 
X33FZG Fyziologie2+1Z,ZK3  
X33LEE Lékařská etika2+0KZ2 Slámečka V. 
X33NRP Návrh a řízení projektu, technická komunikace2+2KZ4 Matoušek K.Cvičení 
X33PPM Počítačové právo pro manažery3+1Z,ZK4  
X33RZO Rozpoznávání a zpracování obrazu2+2Z,ZK5 Matas J.Cvičení 
X33ZDV Znalosti - dobývání a využívání2+2Z,ZK4 Železný F. 
X33ZPP Základy první pomoci0+2Z2  
X33ZS1 Zobrazovací systémy v lékařství I2+2Z,ZK5 Kybic J. 
PGS courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XEP33NAI A New Artificial Intelligence1+0ZK4 Štěpánková O. 
XEP33NEP   
XEP33VKR Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision0+3ZK4 Navara M. 
XP33BID Bionika2+2ZK4 Eck V. 
XP33DID Distribuovaná umělá inteligence2+1ZK4 Lhotská L. 
XP33ECD Evoluční výpočetní techniky2+1ZK4 Lažanský J. 
XP33MKD Matematika pro kybernetiku2+2ZK4 Pták P. 
XP33MOL Modální logika pro distribuované systémy2+0ZK4 Štěpánková O. 
XP33MZT Management znalostních a informačních technologií2+1ZK4 Mařík V. 
XP33PUD Vybrané partie UI2+2ZK4 Štěpánková O. 
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku2+0ZK4  
XP33SDD Systémy diskrétních událostí2+2ZK4 Přeučil L. 
XP33UID Umělá inteligence2+1ZK4 Mařík V. 
XP33VID 3D Počítačové vidění2+2ZK4 Šára R. 
XP33ZVD Základy počítačového vidění2+2ZK4 Hlaváč V.Flach B. 
External courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
NPGR001 Počítačové vidění a inteligentní robotika (na MFF UK)2+0Zk. Václav Hlaváč, Boris FlachBez cvičení 
Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000
Responsible person: Petr Pošík