Courses taught in previous years

Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000

Fall 2015

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace4+2sZ,ZK6 Navara M. 
A0B33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky2+2cKZ4 Lhotská L. 
A3B33DRR Dynamika a řízení robotů14+6sZ,ZK4 Šika Z. 
A3B99RO Roboti1+3LKZ5 Hlinovský M. 
A4B01NUM Numerické metody2+2cZ,ZK6 Navara M. 
A4B33OPT Optimalizace4+2cZ,ZK7 Werner T. 
A4B33OSS Operační systémy a sítě2+2cZ,ZK6 Štěpán P.cvičení 
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení2+2cZ,ZK6 Matas J. 
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I.3cKZ4 Genyk-Berezovskyj M. 
A4B99RPH Řešení problémů a hry1+3cKZ6 Svoboda T. 
A7B36VYD Vytěžování dat2+2cZ,ZK5 Železný F. 
A7B39WPA Webové a podnikové aplikace2+2cZ,ZK6 Kouba Z. 
AD3B33DRR Dynamika a řízení robotů14+6LZ,ZK6 Šika Z. 
AD7B39WPA Webové a podnikové aplikace14+6cZ,ZK6 Kouba Z. 
AE3B99RO Robots1+3LKZ5 Hlinovský M. 
AE4B33OPT Optimization4+2cZ,ZK7 Werner T. 
AE4B33OSS Operating Systems and Networks2+2cZ,ZK6 Lažanský J. 
AE4B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning2+2cZ,ZK6 Matas J. 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy2+2cZ,ZK6 Kubalík J. 
A0M33PAR Praktická robotika1+3LKZ4 Přeučil L. 
A3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika2+2LZ,ZK6 Přeučil L. 
A3M33PRO Pokročilá robotika2+2LZ,ZK6 Pajdla T. 
A4M33CPM Corporate performance management1+1sKZ3 Náplava P. 
A4M33DZO Digitální obraz2+2cZ,ZK6 Hlaváč V. 
A4M33NMS Návrh a modelování softwarových systémů2+2cZ,ZK6 Kouba Z. 
A4M33PAL Pokročilá algoritmizace2+2cZ,ZK6 Matas J. 
A4M33RPR Řízení projektů1+1cKZ3 Šedivý J. 
A4M33SEP Softwarové inženýrství pro praxi2+2cZ,ZK6 Šedivý J. 
A4M33TDV 3D počítačové vidění2+2cZ,ZK6 Šára R. 
A4M33TVS Testování a verifikace software2+2cZ,ZK6 Mařík R. 
A4M33VIA Vývoj internetových aplikací1+1cZ3 Šedivý J. 
A6M33BEZ Bezpečnost elektrických a neelektrických zařízení a management zdravotnické tech2sZ,ZK4 Grošpic A. 
A6M33BIO Biometrie2+2cKZ4 Novák D. 
A6M33DVZ Dobývání a vizualizace znalostí2+2cZ,ZK4 Štěpánková O. 
A6M33FZG Fyziologie a anatomie2+1LZ,ZK3 Mysliveček J. 
A6M33KSY Kognitivní systémy2+1cKZ4 Vavrečka M. 
A6M33LEE Lékařská etika2+0cZ,ZK3 Macků D. 
A6M33LI Lékařská informatika2+2cZ,ZK5 Lhotská L. 
A6M33LTE Lékařská terminologie2sZ2 Macků D. 
A6M33MOS Modelování a simulace2+2cZ,ZK5 Kofránek J. 
A6M33ZMO Zpracování medicínských obrazů2+2cZ,ZK5 Kybic J. 
A6M33ZPP Základy první pomoci2sZ1 Macků D. 
AE3M33PRO Advanced robotics2+2LZ,ZK6 Pajdla T. 
AE4M33DZO Digital image2+2cZ,ZK6 Hlaváč V. 
AE4M33TDV 3D Computer Vision2+2cZ,ZK6 Šára R. 
PGS courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XEP33GMM Graphical Markov Models2+1sZK4 Flach B. 
XEP33VKR Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision Navara M. 
XP33DID Distribuovaná umělá inteligence2+1sZK4 Lhotská L. 
XP33ECD Evoluční výpočetní techniky2+1sZK4 Lažanský J. 
XP33MOL Modální logika pro distribuované systémy2+0sZK4 Štěpánková O. 
XP33NUM Numerické metody2+2sZ,ZK4  
XP33TTM Text mining2+0sZK4 Mařík V. 
XP33UID Umělá inteligence2+1sZK4 Mařík V. 
XP33VID 3D Počítačové vidění2+2sZK4 Šára R. 
XP33ZVD Základy počítačového vidění2+2sZK4 Hlaváč V. 
External courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
17PMPZAO Zpracování a analýza obrazu na FBMI ČVUT2+2z, Zk Václav Hlaváč, Zoltán SzabóCvičení organizuje FBMI v Kladně 
NPGR001 Počítačové vidění a inteligentní robotika na MFF UK2+0Zk Václav Hlaváč, Boris Flach, Karel ZimmermannBez cvičení 
Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000
Responsible person: Petr Pošík