Detail of the student project

List
Topic:Tvorba sémantických anotací dokumentů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc.
Announce as:BP
Description:Cílem je navrhnout metodiku pro tvorbu sémantických anotací dokumentů a upravit existující editor ontologií pro potřebz navržené metodiky. Požaduje se znalost jazyka Java nebo alespoň vážný a upřímný zájem se ho naučit.
Date:10.09.2004
Responsible person: Petr Pošík