Detail of the student project

List
Topic:Ordinální asociační pravidla - efektivní implementace metody
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:, doc. Ing. Jiří Kléma Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Úkolem je efektivně naprogramovat existující metodu pro generování ordinálních asociačních pravidel. Metoda byla vypracována v rámci disertační práce v prostředí Matlab. Efektivní implementace s uživatelsky rozumným rozhraním by měla prokázat předpokládané teoretické vlastnosti algoritmu. Testování bude probíhat na reálných datech. Součástí řešení je i experimentální ověření vlastností algoritmu.

Výsledný program musí splňovat několik požadavků
- efektivita a rychlost – hlavní požadavek,
- přehlednost a modularita – je předpoklad dalšího vývoje,
- uživatelská příjemnost – program by měl být jednoduchý a intuitivní na ovládání, generovaná pravidla by měla být co nejvíce přehledná
Instruction:Vyžaduje studenta s dobrými programátorskými schopnostmi, ideální je pokračovat v Matlab prostředí, lze ale uvažovat o přechodu i do jiného programovacího jazyka.
Realization form:funkční program
Date:01.02.2010
Responsible person: Petr Pošík