Detail of the student project

List
Topic:Řízení provozu vozidel na dálnici pomocí multiagentních systémů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Announce as:BP
Description:Seznamte se s problematikou multiagentních systémů.
Navrhnětě systém pro vzájemnou komunikaci automobilů na krátkou vzdálenost, který umožní bezpečné předjíždění a celkově zvýší bezpečnost provozu na dálnici.
Bibliography:Dodá vedoucí práce.
Realization form:Hrubý technický návrh systému, návrh interakce mezi agenty a funkční demo
Date:30.08.2005
Responsible person: Petr Pošík