Detail of the student project

List
Topic:Rychlá vizualizace senzorických dat
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Announce as:BP,PMI
Description:Navrhněte a implementujte mechanismus rychlého zobrazování reálných dat získaných senzory používanými v laboratoři inteligentní mobilní robotiky. Výstupem práce bude zdokumentovaná knihovna, která bude využitelná pro další práci laboratoře.
Realization form:kód a dokumentace
Date:02.10.2012
Responsible person: Petr Pošík