Detail of the student project

List
Topic:Multiagentní systémy a Web Services
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Announce as:BP
Description:
Instruction:Cílem je navrhnout metodiku pro tvorbu multi-agentních systémů pomocí technologií pro web-services. Návrh mechanizmů pro vyjednávání a spolupráci agentů implementovaných pomocí web-services. Implementace systému demonstujícího možnosti využití agentních přístupů při implementaci web-services.
Date:09.09.2005
Responsible person: Petr Pošík