Detail of the student project

List
Topic:Čárový kód ve zdravotnictví
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jiří Potůček
Announce as:BP
Description:Cílem práce je najít metodiku využívající čárový kód pro automatizaci komunitou mezi lékaři, lékárnami, laboratořemi, pojištěnci a zdravotními pojišťovnami.

Zadání je externí. Se všemi dotazy se obracejte na prof.RNDr.Olgu Štěpánkovou,CSc, která je jeho garantem.
Instruction:1)Popište stav využití čárového kódu ve zdravotnictví.
2)Posuďte přehled typů čárových kódů včetně výčtu výhod a nevýhod.
3)Navrhněte a realizujte systém pro komunikaci mezi lékaři, lékárnami, laboratořemi a zdravotními pojišťovnami.
4)Navrhněte a ověřte ochranné prvky pro čárový kód.
Date:09.12.2005
Responsible person: Petr Pošík