Detail of the student project

List
Topic:Robotické simulátory
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Karel Košnar Ph.D.
Announce as:BP
Description:Seznamte se s používanými simulátory mobilních robotických systémů, proveďte jejich srovnání a vyhodnoťte jejich možnosti. Ve vybraném simulačním prostředí proveďte experimentální simulace jednoduchých robotických úloh. Součástí práce by mělo být vytvoření rozhraní mezi simulačním prostředím a současným řídícím systémém robotu používaným na našem pracovišti.

kontakt: kosnar@labe.felk.cvut.cz
Bibliography:Dodá vedoucí práce.
Date:17.10.2005
Responsible person: Petr Pošík