Detail of the student project

List
Topic:Algoritmy pro on-line detekci oka ve videosignálu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Marcela Fejtová
Announce as:BP,PMI
Examiner:Novák Petr
Description:Rychlý a robustní algoritmus na on-line detekci očních pohybů může být základem mnoha nových zařízeních v různých sférách lidské činnosti. Cílem této práce je zmapovat danou problematiku (state of the art) a jednotlivé nalezené algoritmy mezi sebou porovnat.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Date:22.01.2008
Responsible person: Petr Pošík