Detail of the student project

List
Topic:Metody umělé inteligence v makroekonomii
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:
Announce as:BP
Description:Cílem práce je srovnat výsledky popisu reálné ekonomiky dosažené pomocí základních makroekonomických modelů s výsledky, které dosáhne model založený na principech umělé inteligence (neuronové sítě, GMDH, genetické algoritmy, ILP popř jiné metody).

Výstupem práce by měl být funkční model (ve formě programu včetně zdrojového kódu - Java, Matlab) a zpráva shrnující výsledky srovnání na reálných datech.

Instruction:Budou se řídit dle studentem zvolené metody modelování.
Bibliography:Dodá vedoucí práce.
Realization form:program (kód) + srovnávací zpráva
Date:26.01.2007
Responsible person: Petr Pošík