Detail of the student project

List
Topic:Fraktální metody analýzy
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Miroslav Burša Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Implementujte základní jednoduché algoritmy pro měření fraktálních vlastností signálu (box counting, ...). Ověřte na reálných biologických datech (HR, EEG, ...).
Implementace: Java (nebo dle dohody)
Vypracování: LaTeX
Date:29.11.2010
Responsible person: Petr Pošík