Detail of the student project

List
Topic:Vizualizace metody ACO-DTree
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Miroslav Burša Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Metoda ACO-DTree je kombinací metody, inspirované mravenčími koloniemi, a evolučního algoritmu. Vytvořte vhodnou vizualizaci této metody. Implementujte základní uživatelské rozhraní. Na toto téma lze navázat BP/DP se zaměřením na metody zpracování biologických dat, inspirované přírodními procesy.
Implementace: Java + vtk.org
Date:29.11.2010
Responsible person: Petr Pošík